Ako na to?

Po vyplnení nasledujúceho dotazníka sa Vám  zobrazí odhad ceny za vypracovanie energetického certifikátu určeného pre potreby kolaudácie alebo predaju.

Časté otázky a odpovede

Pre spracovanie energetického certifikátu potrebujeme komplexné informácie o konštrukčnom riešení vašej budovy ako aj  o technologickom riešení súvisiacim s vykurovaním, prípravou teplej vody, ( pri rodinnom dome, byte a bytovom dome) vetraním, chladením a osvetlením ( pri inej kategórií budovy).

Vôbec nevadí ak nemáte všetky potrebné informácie a podklady uvedené podľa popisu nižšie alebo si nie ste istý čo nám vlastne máte poslať. Pošlite nám všetko čo máte k dispozícií. My následne skontrolujeme vami zaslané podklady a v prípade nejasností alebo chýbajúcich informácií vás budeme kontaktovať.

Od objednávky je doba spracovania energetického certifikátu:

  • 1 až 3 dni pri rodinnom dome a byte
  • 3 až 5 dní pri bytovom dome a inej kategórií budovy

Doba spracovania energetického certifikátu závisí od rozsahu konštrukčného a technologického riešenia budovy ako aj od kategórie budovy.

Napríklad pri rodinnom dome, bytovom dome alebo samostatnom byte je pri procese spracovania energetického certifikátu potrebné posúdiť len:

  1. tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov,
  2. vykurovanie a prípravu teplej vody.

Pri inej kategórií budovy, teda pri nebytových budovách je pri procese spracovania energetického certifikátu potrebné posúdiť okrem vyššie uvedeného aj:

  1. vetranie a klimatizáciu (ak sa v budove nachádza)
  2. elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov.

Ešte nejaké otázky?

Ak máte ďalšie otázky, spojte sa s nami a radi Vám poradíme.