Naše ďalšie PROFESIONÁLNE ENERGETICKÉ SLUŽBY A PORADENSTVO

 • k projektovej dokumentácii na stavebné povolenie s cieľom preukázať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov
 • ako súčasť tepelno – technické posúdenie s cieľom zhodnotiť komplexnú energetickú hospodárnosť novej budovy ako celku
 • optimalizácia vášho projektu na energetickú triedu globálneho ukazovateľa A0
 • pre žiadateľov o dotácie z fondov Európskej únie
 • na zhodnotenie súčasného stavu budovy a jej energetickej náročnosti s cieľom identifikácie a vyčíslenia najefektívnejších úspor a návrhu opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti
 • pre veľký podnik v zmysle zákona č.321/2014 Z.z.
 • pre žiadateľov o dotácie z fondov Európskej únie
 • projekcia a poradenstvo v oblasti rozvodov ústredného vykurovania
 • projekcia a poradenstvo v oblasti
 • projekcia a poradenstvo v oblasti rozvodov vetrania a chladenia
 • projekcia a poradenstvo v oblasti solárnych systémov, tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a pod. s cieľom optimálne a efektívne využivať OZE
 • poradenstvo pre žiadateľov o dotácie z projektu Zelená domácnostiam určeného pre rodinné domy a iné bytové priestory
 • pre žiadateľov o dotácie z fondov Európskej únie
 • poradenstvo v oblasti technickej časti GES pri spracovaní energetických analýz a energetických auditov s cieľom energeticky zefektívniť predmet GES a dosiahnuť minimálnu garantovanú energetickú úsporu