Čo má obsahovať kvalitný energetický certifikát ku kolaudácii a ako má vyzerať?

Čo má obsahovať kvalitný energetický certifikát ku kolaudácii a ako má vyzerať?

Ak sa chystáte kolaudovať vašu nehnuteľnosť v súčinnosti s tým potrebujete energetický certifikát ako jeden s potrebných dokumentov ku kolaudačnému konaniu. Čo vlastne má obsahovať kvalitne spracovaný energetický certifikát a ako má vyzerať sa dozviete v nasledujúcich kapitolách. Obsah energetického certifikátu v zásade určuje zákon 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe vyššie uvedeného zákona vo vašom energetickom certifikáte nájdete informácie uvedené…

End of content

End of content